Tin tức

Tại sao năng lượng tái tạo lại trở nên rẻ

Giá điện hạt nhân và hóa thạch mới

Thế giới trong dữ liệu của chúng tôi trình bày dữ liệu và nghiên cứu để đạt được tiến bộ đối với các vấn đề lớn nhất của thế giới. Bài đăng trên blog này dựa trên dữ liệu và nghiên cứu được thảo luận trong các mục của chúng tôi về Năng lượng , […]

Tại sao tổ tiên mắc kẹt trong nghèo đói

Thoát khỏi cạm bẫy Malthusian

Điều kiện sống vật chất nghèo nàn là một thực tế dai dẳng và lan tràn đến nỗi, trong phần lớn lịch sử loài người, không thể tưởng tượng được rằng nó có thể khác đi. Nghèo đói không thay đổi và vì vậy người ta dễ tin rằng nghèo đói là không thể thay […]